Y Dinesydd

 

 

Dinesydd

 

TELERAU HYSBYSEBU 2014 - 2015

 

Tudalen Gyfan A4

18 x 28cm

£120

Lliw £150

Hanner Tudalen

18 x 14cm

£60

Lliw £80

Chwarter Tudalen

9 x 14cm

£30

Lliw £50

Wythfed Tudalen

9 x 7cm

£20

Lliw £30

Bocs

6 x 6cm

£15

Lliw £25

Ceir gostyngiad o 10% am hysbysebu mewn tri rhifyn dilynol.

Anfonwch arlunwaith yr hysbyseb ar ffurf jpeg neu pdf drwy e-bost i db.james@ntlworld.com
neu, os dymunwch, anfonwch y geiriad yn unig gan nodi maint y bocs yn ôl y tabl uchod.

Am osod taflen rydd o fewn Y Dinesydd gall y telerau amrywio o £50 i £200 – yn dibynnu ar y pwysau.

Rhaid derbyn hysbysebion erbyn 25ain o’r mis a bydd y rhifyn yn ymdangos ar y 10fed o’r mis canlynol.
(Does dim rhifyn ym mis Awst na mis Ionawr.)

 

 


Neges

Enw:
Ebost:
Neges: