Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Amserlen Casglu Gwastraff dros Ŵyl y Banc
  Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi cyhoeddi newidiadau i’r amserlen casglu gwastraff yn sgil Gŵyl y Banc. Ni fydd casgliadau ar Ŵyl Banc yr Haf (29 Awst). O ganlyniad bydd casgliadau gweddill yr wythnos ddiwrnod yn hwyr.

 • Dechrau Araf i Dymor Dinas Caerdydd
  Dyma Henry Payne yn adolygu canlyniadau tîm pêl-droed Dinas Caerdydd hyd yma, ac yn edrych ymlaen at beth sydd i ddod. Ers y gêm agoriadol ddi-sgôr yn erbyn Birmingham, mae pencampwriaeth Caerdydd wedi parhau i fod yn rhwystredig.

 • Dewin y dŵr
  Mae Owen Jones o ardal Llandâf ar  fin dechrau fel disgybl yn Ysgol Plasmawr fis Medi ac mae’n dwli ar ysgrifennu- yn enwedig am chwaraeon.  Mae Pobl Caerdydd felly wedi gwahodd y ciw newyddiadurwr i gyfrannu’n rheolaidd.

 • Beth ellir disgwyl o Gaerdydd eleni?
  Ar ddechrau tymor arall yn y Bencampwriaeth, mae Henry Payne yn edrych ymlaen at ddyfodol yr Adar Gleision o dan yr hyfforddwr newydd. Dyw pethau byth yn syml efo tîm pêl-droed Caerdydd.

 • Bandiau o Gaerdydd yn yr Eisteddfod
  CADNO, Hyll a Cherddoriaeth Caerdydd. Gan Maia Davies. Rhwng y 31ain o Orffennaf a’r 6ed o Awst, fe fydd dau o fandiau mwyaf cyffrous Caerdydd yn cyflwyno sain y ddinas i dorfeydd Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni.

 • Hwyl yn yr Ŵyl wrth i Tafwyl Dyfu
  Gan Hannah Pearce Eleni, ymwelodd 36,500 o bobl â gŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd sy’n dwf aruthrol o’r 34,000 a ymwelodd â’r ŵyl llynedd. Cynhaliwyd yr ŵyl am yr eilwaith dros y penwythnos cyfan, gyda mwy o bobl nag erioed, 15,500, yn mynychu ddydd Sul.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346